100 lat Uniwersytetu Poznańskiego

1

8 maja w ramach obchodów 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego na Wydziale Anglistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniumiałam zaszczyt gościć w panelu dyskusyjnym pt. „Sukcesy Absolwentów” jako absolwentka anglistyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Dziękuję Dziekanie Wydziału Anglistyki Prof. dr hab. Katarzynie Dziubalskiej-Kołaczyk za zaproszenie, a Organizator/k/om gratuluję bardzo ciekawego i wzruszającego dla mnie wydarzenia – miło było Was znowu spotkać!

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.