KategoriaEdukacja

Jak Madonna z popiołów

J

Na zaproszenie Kulczyk Foundation w listopadzie 2018 r. wystąpiłam z mową inspiracyjną dla nauczycielek i nauczycieli na Forum Eksperckim pt. „Hejt! Jak uczyć empatii w świecie nienawiści”. Opowiadałam o roli języka, podręczników Gender w Podręcznikach Projekt Badawczy i edukacji w podważaniu pewności siebie kobiet i dziewcząt, o grach statusowych i technikach...

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.