Kobiety na ulice

K

Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę PU 185/19 w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania. 
Na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki zgłosiłam wniosek o autopoprawkę przyjmującą jako jedno z kryteriów „dbałość o zachowanie właściwej proporcji płci wśród nowych patronów”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 
Brawo Radne i Radni Miasta Poznań!

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.