Kultura u Podstaw – Imaginarium sufrażystek

K

„Suffragium” to łacińskie słowo oznaczające prawo do głosowania. Jedna z licznych karykatur poświęconych sufrażystkom, tworzącym dziewiętnasto- i dwudziestowieczne ruchy walczące o włączenie połowy społeczeństwa w proces wyborczy, przedstawia kobietę przywiązaną do krzesła. Jej głowa umieszczona jest w imadle, a do nogi przywiązany został ciężarek. Obok widnieje napis: „Co zrobiłbym z sufrażystkami”. 

Tekst ukazał się w dodatku do „Głosu Wielkopolskiego”, Kultura u Podstaw, Wielkopolska/2018, 21–22 grudnia.

Całość dostępna pod linkiem

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.