Sylwetka

S

Radna Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, członkini Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Kultury i Nauki; przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. polityki równości i różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Z wykształcenia jestem anglistką, mam doktorat z literaturoznawstwa amerykańskiego. Od ponad dwudziestu lat jestem związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie pracuję na Wydziale Neofilologii UAM. Jestem członkinią Rady Naukowej  Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, w ramach którego współtworzyłam poznańskie gender studies. Moje zainteresowania badawcze to m.in. feminizm czarnych Amerykanek.  Koordynowałam ogólnopolski projekt badawczy dotyczący przedstawień kobiecości i męskości w podręcznikach szkolnych oraz redagowałam trzytomowy raport z tych badań pt. „Gender w podręcznikach. Raport z badań” (Warszawa 2016).

W latach 2016-2018 pełniłam funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowałam przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności. Byłam współinicjatorką ogólnopolskiej samorządowej Sieci dla Równości, która jest platformą wymiany doświadczeń we wprowadzaniu polityki równościowej w samorządach. Koordynowałam wsparcie organizacji IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Poznaniu z ramienia miasta.

Zainicjowałam powstanie miejskiej platformy internetowej poświęconej historii kobiet oraz prezentacji i promocji dokonań współczesnych poznanianek „ONEPoznań”.

Z okazji obchodów Stulecia Praw Kobiet zainspirowałam Radę Miasta Poznania do przyjęcia  stanowiska ws. nadawania nowym ulicom w roku 2018 r. nazw na cześć ważnych kobiet w historii. Dzięki konsekwentnej realizacji tej decyzji w Poznaniu przybyło 26 nowych ulic i placów nazwanych na cześć kobiet. Ta praktyka została doceniona przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), a Poznań stał się jednym z trzynastu wzorcowych miast europejskich prowadzących działania na rzecz równouprawnienia płci, opisanych w raporcie pt. „Gender Equal Cities”, który miał swoją premierę 8 marca 2019 roku w Komisji Europejskiej. Dzięki moim staraniom od 2018 roku w poznańskich szkołach prowadzone są finansowane z budżetu miasta zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom.

Jestem prekursorką wprowadzania polityki zarządzania różnorodnością w instytucjach samorządowych w oparciu o Kartę Różnorodności. Zainicjowałam przyjęcie tego narzędzia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W Radzie Miasta Poznania zainicjowałam proces przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która jest opracowanym przez Radę Gmin i Regionów Europy kompleksowym narzędziem służącym do budowania systemowych polityk równościowych w europejskich samorządach lokalnych i regionalnych

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.