Raport Młodzi 2018

R

Raport powstał w nawiązaniu do wcześniejszej publikacji „Młodzi 2011” i jest efektem cennego dla mnie i wszystkich uczestniczek i uczestników rocznego seminarium zorganizowanego przez prof. Krystynę Szafraniec i dr Michała Boni, któremu dziękuję za zaproszenie do tego przedsięwzięcia. 

Raport Młodzi 2018 zawiera obszerny rozdział pt. 
„(Nie)widzialne różnice. Gender”, którego jestem współautorką wraz z dr Iwoną Chmurą-Rutkowską. Nasz tekst można przeczytać tutaj: Raport Młodzi 2018

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.