Samorządowa Sieć Dla Równości

S

Sieci dla Równości to zapoczątkowana przez Słupsk i Poznań, z ramienia którego Marta Mazurek – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom jest współinicjatorką projektu, platforma dążąca do wypracowania systemowych rozwiązań równościowych. W jej skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele samorządów w Polsce, które chcą budować polityki samorządowe w oparciu o zasady promowane przez Kartę Różnorodności oraz Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Media

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.