Tageuropejska karta równości

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Poznaniu

E

Dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce podczas dokończenia XXII Sesji Rady Miasta Poznania po gorącej dyskusji z udziałem m.in. europosłanki dr Agnieszki Kozłowskiej oraz prof. Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz głosami radnych KO, Lewicy i niezrzeszonych 23 głosy za i 10 przeciw przyjęliśmy uchwałę (PU 404/20) w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu...

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.