Tagrówność kobiet i mężczyzn

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – pierwszy krok w Poznaniu

E

Rada Miasta Poznania podjęła dziś uchwałę 239/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań EUROPEJSKIEJ KARTY RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU LOKALNYM, która jest kompleksowym narzędziem budowania polityk wsparcia dla różnorodnych grup i osób zagrożonych wykluczeniem w ponad 1700 samorządach w Europie. Przyjęcie...

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.