Wywiad – Inicjatorka powstania platformy internetowej ONEPoznań

W

ONEPoznań: Rozmawiamy w 2018 r., w rocznicę stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w wielu krajach europejskich. Jest Pani inicjatorką powstania platformy internetowej, na której aktywne społecznie i zawodowo poznańskie kobiety oraz podejmowane przez nie inicjatywy mogłyby zostać zaprezentowane i usłyszane. To chyba jedyny taki, związany z obchodami Roku Kobiet, miejski projekt w Polsce?

Marta Mazurek: Tak, sądzę, że tak! Uważamy, że niezbędne jest pokazanie, że w naszym mieście jest dzisiaj tyle wspaniałej i wszechstronnej aktywności kobiet. Platforma ONEPoznań, na której ukazuje się ta rozmowa, jest akurat bardzo przydatnym narzędziem. Cieszę się, że powstała i będzie sie rozwijać, bo wierzę, że nagłośnione zostaną dzięki niej różnorodne inicjatywy poznanianek i Wielkopolanek, w których wiele osób będzie mogło dzięki temu wziąć udział.  I cieszę się, że jako pełnomocniczka Prezydenta Poznania mam możliwość zainicjować ten ważny dla Miasta projekt. Materiały, które tutaj się ukażą zostaną zarchiwizowane i mam nadzieję, że po zakończeniu Roku Praw Kobiet w Poznaniu zostaną utrwalone również w postaci porządnej publikacji.

Cały wywiad dostępny pod linkiem

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.