Wywiad – Z wykluczeniem i dyskryminacją nie da się walczyć tylko paragrafem

W

Jeszcze dobrze nie zaczęła Pani pracy w urzędzie miasta, a już część bardziej konserwatywnych radnych patrzy na Panią z dużą podejrzliwością.

Pracę zaczęłam i to intensywnie: już drugiego dnia, czyli po tym, jak przydzielono mi miejsce, w którym się teraz znajdujemy, już pracowałam – korzystając z komputera koleżanki, organizując spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, poświęcone społeczności romskiej pochodzenia rumuńskiego mieszkającej w Poznaniu.

Cały wywiad dostępny pod linkiem

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.