O mnie:

Mam doktorat z anglistyki i jestem członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jako nauczycielka akademicka i badaczka współkoordynowałam największe w Polsce badania podręczników pod kątem przedstawień kobiet i mężczyzn „Gender w podręcznikach”.

W samorządzie działam od 2016 roku, początkowo jako pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, a dzięki zaufaniu mieszkanek i mieszkańców Poznania obecnie jako radna, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności w mieście Poznaniui.

Moje działania na rzecz Poznania to m.in.:

 • pierwszy w historii miasta okrągły stół kobiet, sieciujący aktywistki i organizacje kobiece,
 • poznański program edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach,
 • akcja wymazywania hejtu w mieście #Poznańbeznienawiści,
 • inicjatywy nazywania ulic na cześć kobiet,
 • Szkoła Liderów Miasta Poznania,
 • koncepcja nazewnicza alei Praw Kobiet i obiektów publicznych w jej okolicy,
 • udział w opracowaniu „Pojęciownika równościowego” dla osób pracujących w instytucjach samorządowych,
 • praca nad programem „Polityka Miasta Poznania na rzecz Różnorodności Społecznej”
 • inicjowanie i wdrażanie programów na rzecz wzmacniania kompetencji liderskich dziewcząt.

Aktywności na poziomie regionalnym:

 • zainicjowanie i koordynowanie wielkopolskiej akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #MakeLoveNotPrzemoc
 • obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt w wielkopolskich instytucjach samorządowych.

Jako współinicjatorka i wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania w Związku Miast Polskich:

 • koordynuję wdrażanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • zainicjowałam przyjęcie tej Karty przez Poznań i 15 innych polskich samorządów w 2021 r.

Mam także zaszczyt reprezentować polskie samorządy w Stałej Komisji ds. Równouprawnienia Rady Gmin i Regionów Europy – jednej z największych organizacji zrzeszającej lokalne i regionalne władze w Europie.

Dziękuję za Wasze zaufanie!